Aktivnosti > Dentalni turizam

Hrvatska danas nije samo atraktivna destinacija za putovanja, nego i za zdravstveni turizam koji je sve zastupljeniji i poznatiji.

Jedan od uspješnih primjera globalno rastućeg turizma je dentalni turizam za kojeg sa sigurnošću možemo reći da je budućnost zdravstvenog turizma u Hrvatskoj. Njegova povijest nije jako duga i može se reći da je jedan od novijih selektivnih oblika turizma, a javio se zbog potrebe liječenja određenih dentalnih tegoba u jednom posebnom, novom izdanju. Sa visokom kvalitetom stomatoloških usluga i dobrim cijenama, Hrvatsku se prepozanalo kao poželjnu destinaciju za profesionalne i specijalizirane stomatološke tretmane, posebice za implantološke usluge. Hrvatsku svake godine posjećuje sve veći broj inozemnih građana kako bi po puno povoljnijim cijenama popravili zube ili ugradili nove.

Vješte ruke naših stomatologa u roku od 24 sata mogu nadomjestiti sve zube.Većina pacijenata dolazi iz susjednih zemalja kao što su Italija, Slovenija ili Austrija i uglavnom ostaju jednu, dvije ili više noći, ovisno o zahvatu, te se po potrebi vraćaju. Naravno, tu je uključen i smještaj koji je osiguran svim pacijentima što omogućuje i razgledavanje destinacije u kojoj se nalaze za vrijeme tretmana. Značajan razlog zašto se dobro odlučiti za dentalno putovanje i liječenje u Hrvatskoj  je taj što se tako izbjegavaju dugotrajne liste čekanja samog pacijenta. Tehnologija koja se koristi u poliklinikama na zavidnoj je svjetskoj razini, i ono najbitnije, mnogi se stomatolozi educiraju u inozemstvu te postaju istaknuti i međunarodno priznati stručnjaci. Ako želite vratiti svoj predivan osmijeh, dođite kod nas i sigurni smo da nećete požaliti!